Предмет і об'єкт дослідження: у чому різниця?

У даній статті ми розглянемо різницю між предметом та об'єктом дослідження.

Питання, який нерідко викликає труднощі не тільки у студентів при написанні рефератів і курсових робіт, але й у більш професійних дослідників при проведенні наукової роботи. Наскільки різні ці поняття – предмет і об'єкт дослідження — спробуємо розглянути у цьому матеріалі.

Чим відрізняються між собою предмет і об'єкт дослідження?

В процесі навчання викладачі зазвичай формулюють завдання таким чином – вибрати конкретний об'єкт для дослідження і описати предмет цього дослідження.

  • Під об'єктом дослідження зазвичай розуміють якийсь предмет, процес або явище, що існує в світі. Тобто, все те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Або в дослідженні чого важливо отримати певний результат і зробити висновки. Об'єкт може містити в собі різні складові частини. Він має безпосередній зв'язок з предметом дослідження, але не є його синонімом.

Важливо: Об'єктом може бути не тільки живий суб'єкт або особистість. Під цей критерій потрапляє і неживі явища.

  • Предмет дослідження міститься в межах об'єкта, це його окрема властивість, окреме питання або проблема. Іншими словами – це конкретизація об'єкта.

Ніяка дослідницька робота не в змозі охопити весь об'єкт для вивчення, вона спрямована тільки на конкретний предмет дослідження. Тому чітке розмежування цих понять – запорука успішної дослідницької роботи.

Загальна теорія

Розглянемо конкретні приклади:

  • Біологія має в якості об'єкта вивчення всі види життя на Землі. Предметом її вивчення можуть бути різні види живих істот, їх еволюція, ареали поширення, анатомічні і фізіологічні аспекти.
  • Історія під об'єктом вивчення розуміє минуле людського суспільства. Предметом вивчення історії можуть бути різні періоди, події, процеси та особистості в різних зрізах життя суспільства.
  • Економіка має в якості об'єкта вивчення господарську діяльність людини та відносини, пов'язані з виробництвом розподілу товарів і послуг. Предметом вивчення економіки можуть бути мікроекономіка, макроекономіка, світова економіка, економічні закони, принципи і фактори.

При написанні дослідної роботи завжди чітко простежується зв'язок теми з предметом, і його опис відбувається більш докладно. А ось з об'єктом такого зв'язку може не спостерігатися, оскільки це дуже масштабне поняття, яке можна досліджувати з різних боків і ракурсів. Тому його опис робиться зазвичай коротко.

Приклад
Наприклад:

  • чіпси виступають в якості об'єкта, а ось їх вплив на організм людини – це предмет;
  • яблучний сік є об'єктом для вивчення. А ось вже в якості предмета, наприклад, виступає відсотковий вміст заліза та інших елементів;
  • магніт – це неживий об'єкт, а ось його властивості – це вже предмет.

Важливо: І все ж первинним в будь-яких дослідженнях є об'єкт. Предмет, як його невід'ємна частина – вторинний.

Визначившись з об'єктом і предметом дослідження при написанні роботи, досліднику необхідно дати загальну оцінку. І намагатися не втратити їх зв'язок на протязі всієї роботи, визначаючи завдання, методи та остаточні висновки за підсумками дослідницької роботи.

Відео: Різниця між об'єктом і предметом дослідження?