Всі кольори і відтінки кольорів англійською мовою з перекладом і транскрипцією: список і назви

Самий повний словник квітів з транскрипцією та перекладом з англійської мови на російську.

Зміст

Всі кольори і відтінки кольорів англійською мовою з перекладом і транскрипцією: список і назви

Колірна палітра, яка оточує нас, досить різноманітна. Спробуємо розібратися не тільки в різноманітті кольорів, але і в їх назвах англійською мовою.

Червоний і його відтінки

Палітра червоного

Колірна палітра червоного складається з 100 тонів. У статті наводяться лише основні кольори, особливо улюблені дизайнерами і художниками.

IndianRed [ˈɪndɪən red] Темний насичений відтінок червоного.
LightCoral [lʌɪt ˈkɒr(ə)l] Світлий відтінок коралового.
Salmon [ˈsamən] Рожево-оранжевий (лососевий).
DarkSalmon [dɑːk ˈsamən] Темний відтінок рожево-оранжевого.
LightSalmon [lʌɪt ˈsamən] Світлий відтінок рожево-оранжевого.
Crimson [ˈkrɪmz(ə)n] Кармазін.
Red [red] Червоний — колір основної палітри.
FireBrick [ˈfaɪə brɪk] Цегляний.
Dark red [dɑːk red] Темний відтінок насиченого червоного.

Рожевий і його відтінки

Палітра рожевого

Рожевий колір різноманітний не тільки по насиченості, але і по температурі сприйняття, оскільки може бути як холодним, так і теплим.

Pink [pɪŋk] Рожевий.
LightPink [lʌɪt pɪŋk] Світлий відтінок рожевого.
HotPink [hɒt pɪŋk] Теплий рожевий.
DeepPink [diːp pɪŋk] Глибокий (насичений) рожевий.
MediumVioletRed [ˈmiːdɪəm ˈvʌɪələt red] Напівнасичений рожевий з пурпурним подтоном.
PaleVioletRed [peɪl ˈvʌɪələt red] Блідий рожевий з пурпурним подтоном.

Помаранчевий і його відтінки

Палітра помаранчевого

У палітрі помаранчевого можна знайти 116 різноманітний квітів, які відрізняються по яскравості, ступеня насиченості і подтонам.

LightSalmon [lʌɪt ˈsamən] Світлий відтінок рожево-оранжевого.
Coral [ˈkɒr(ə)l] Кораловий.
Tomato [təˈmɑːtəʊ] Колір стиглого томату.
OrangeRed [ˈɒrɪn(d)ʒ red] Оранжевий з червоним подтоном.
DarkOrange [dɑːk ˈɒrɪn(d)ʒ] Темний відтінок помаранчевого.
Orange [ˈɒrɪn(d)ʒ] Помаранчевий.

Жовтий і його відтінки

Палітра жовтого

Різноманіття жовтого становить 136 відтінків.

Gold [ɡəʊld] Золотий.
Yellow [ˈjɛləʊ] Жовтий — колір основної палітри.
LightYellow [lʌɪt ˈjɛləʊ] Світлий відтінок жовтого.
LemonChiffon [ˈlɛmən ˈʃɪfɒn] Лимонний шифон (відтінок лимонного кольору).
LightGoldenrodYellow [lʌɪt ˈɡəʊld(ə)n rɒd ˈjɛləʊ] Світлий відтінок золотисто-жовтого.
PapayaWhip [pəˈpʌɪə wɪp] Легкий холодний відтінок жовтого.
Moccasin [ˈmɒkəsɪn] Мокасин.
PeachPuff [piːtʃ pʌf] Персиковий пух.
PaleGoldenrod [peɪl ˈɡəʊld(ə)n rɒd] Блідий холодний відтінок жовтого.
Khaki [ˈkɑːki] Хакі.
DarkKhaki [dɑːk ˈkɑːki] Темний відтінок хакі.

Фіолетовий і його відтінки

Палітра фіолетового

Палітра складається з 196 різних кольорів.

Lavender [ˈlav(ə)ndə] Колір лаванди.
Thistle [ˈθɪs(ə)l] Колір чортополоху.
Plum [plʌm] Колір стиглої сливи.
Violet [ˈvʌɪələt] Ліловий.
Orchid [ˈɔːkɪd] Колір орхідеї.
Fuchsia [ˈfjuːʃə] Колір фуксії.
Magenta [məˈdʒɛntə] Пурпурний.
MediumOrchid [ˈmiːdɪəm ˈɔːkɪd] Колір орхідеї середньої насиченості.
MediumPurple [ˈmiːdɪəm ˈpəːp(ə)l] Фіолетовий середньої насиченості.
BlueViolet [bluːˈvʌɪələt] Ліловий з синім подтоном.
DarkViolet [dɑːkˈvʌɪələt] Темний відтінок лілового.
DarkOrchid [dɑːk ˈɔːkɪd] Темний відтінок кольору орхідеї.
DarkMagenta [dɑːkˈməˈdʒɛntə] Темний відтінок пурпурного.
Purple [ˈpəːp(ə)l] Пурпур або фіолетовий.
Indigo [ˈɪndɪɡəʊ] Індиго.
SlateBlue [sleɪt bluː] Припыленный синій.
DarkSlateBlue [dɑːk sleɪt bluː] Темний відтінок припыленного синього.
Lilac [ˈlʌɪlək] Бузковий.

Коричневий і його відтінки

Палітра коричневого

У палітрі коричневого можна знайти 195 різноманітний квітів, які відрізняються по яскравості, ступеня насиченості і подтонам.

Bisque [bɪsk] Колір бісквіту або печива.
Navajo white [ˈnavəhəʊ wʌɪt] Колір навахо.
Wheat [wiːt] Колір висівок.
BurlyWood [ˈbəːli wʊd] Деревний.
Tan [tæn] Блідий відтінок коричневого з жовтим або оранжевим подтоном.
RosyBrown [ˈrəʊzi braʊn] Колір старої троянди.
SandyBrown [ˈsændi braʊn] Пісочний.
Goldenrod [ˈɡəʊld(ə)n rɒd] Колір золотушника.
DarkGoldenRod [dɑːk ˈɡəʊld(ə)n rɒd] Темний відтінок кольору золотушника.
Peru [pəˈruː] Світлий відтінок коричневого з оранжевим подтоном.
Chocolate [ˈtʃɒk(ə)lət] Шоколадний.
SaddleBrown [ˈsad(ə)l braʊn] Колір сідельній шкіри.
Sienna [sɪˈɛnə] Колір охри.
Brown [braʊn] Коричневий.
Maroon [məˈruːn] Коричневий з бордовим подтоном.

Зелений і його відтінки

Палітра зеленого

Це один з найбільш різноманітних кольорів, палітра якого складається з 376 різноманітних відтінків, які розрізняються по яскравості, ступеня насиченості і подтонам.

GreenYellow [ɡriːn ˈjɛləʊ] Зелений колір з жовтим подтоном
Chartreuse [ʃɑːˈtrəːz] Колір шартрез.
LawnGreen [lɔːn ɡriːn] Колір зеленого газону.
Lime [laɪm] Колір лайма.
LimeGreen [laɪm ɡriːn] Колір лайма з зеленим подтоном.
PaleGreen [peɪl ɡriːn] Блідий відтінок зеленого.
LightGreen [lʌɪt ɡriːn] Світлий відтінок зеленого.
MediumSpringGreen [ˈmiːdɪəm sprɪŋ ɡriːn] Помірний тон кольору весняної зелені.
SpringGreen [sprɪŋ ɡriːn] Колір весняної зелені.
MediumSeaGreen [ˈmiːdɪəm siː ɡriːn] Помірний тон зеленого кольору з синім подтоном.
SeaGreen [siː ɡriːn] Зелений колір з синім подтоном.
ForestGreen [ˈfɒrɪst ɡriːn] Колір лісової зелені.
Green [ɡriːn] Зелений.
DarkGreen [dɑːk ɡriːn] Темний відтінок зеленого.
YellowGreen [ˈjɛləʊ ɡriːn] Жовтий з зеленим подтоном.
OliveDrab [ˈɒlɪv dræb] Бляклий оливковий.
Olive [ˈɒlɪv] Оливковий.
DarkOliveGreen [dɑːk ˈɒlɪv ɡriːn] Темний відтінок оливкової з зеленим подтоном.
MediumAquamarine [ˈmiːdɪəm ˌakwəməˈriːn] Помірний аквамарин.
DarkSeaGreen [dɑːk siː ɡriːn] Темний тон зеленого кольору з синім подтоном.
LightSeaGreen [lʌɪt siː ɡriːn] Помірний тон зеленого кольору з синім подтоном.
DarkCyan [dɑːk ˈsaɪən ] Темний тон кольору ціан.
Teal [tiːl] Колір чирок.
Emerald [ˈɛm(ə)r(ə)ld] Смарагдовий.

Синій і його відтінки

Палітра синього і блакитного

Синій це не тільки класичний колір, що входить в основну палітру. Це ще і 180 відтінків різної яскравості. Крім того, фахівці виділяють блакитні тони в окрему панель, що складається з 119 найменувань.

Aqua [ˈækwə] Колір морської хвилі
Cyan [ˈsaɪən ] Колір ціан.
LightCyan [lʌɪt ˈsaɪən] Світлий тон кольору ціан.
PaleTurquoise [peɪl ˈtəːkwɔɪz] Блідий тон кольору бірюзи.
Aquamarine [ˌakwəməˈriːn] Колір аквамарину.
Turquoise [ˈtəːkwɔɪz] Колір бірюзи.
MediumTurquoise [ˈmiːdɪəm ˈtəːkwɔɪz] Помірний бірюзовий.
DarkTurquoise [dɑːk ˈtəːkwɔɪz] Темний тон бірюзового.
CadetBlue [kəˈdɛt bluː] Колір кадетського мундира.
SteelBlue [stiːl bluː] Синій колір з сірим поддтоном.
LightSteelBlue [lʌɪt stiːl bluː] Світлий тон синього кольору з сірим подтоном.
PowderBlue [ˈpaʊdə bluː] Блакитний колір із зеленим подтоном.
LightBlue [lʌɪt bluː] Світлий тон синього кольору або блакитний.
SkyBlue [skaɪ bluː] Небесно-синій.
LightSkyBlue [lʌɪt skaɪ bluː] Світлий тон небесно-синього.
DeepSkyBlue [diːp skaɪ bluː] Глибокий тон небесно-синього.
DodgerBlue [ˈdɒdʒə bluː] Фірмовий колір бейсбольної команди Доджер.
CornflowerBlue [ˈkɔːnflaʊə bluː] Колір васильків.
MediumSlateBlue [ˈmiːdɪəm sleɪt bluː] Помірний тон блакитного з турмаліновим подтоном.
RoyalBlue [ˈrɔɪəl bluː] Королівський синій.
Blue [bluː] Стандартний синій — колір основної палітри.
MediumBlue [ˈmiːdɪəm bluː] Помірний тон стандартного синього.
DarkBlue [dɑːk bluː] Темний тон стандартного синього.
Navy [ˈneɪvi] Глибокий відтінок синього.
MidnightBlue [ˈmɪdnʌɪt bluː] Колір опівнічного неба.

Білий, чорний і відтінки проміжного тони

Контрастні кольори і проміжні тони

Характеристики відтінку кольору

У кольору безліч характеристик. Але середньостатистична людина використовує лише деякі з них.

Характеристики кольору за насиченістю

Металеві кольору

У таблиці внизу подано назви металевих кольорів.

Металеві кольору з транскрипцією та перекладом

Рекомендації щодо вивчення кольорів з малюками, ви знайдете тут і тут.

Як правильно задати питання з назвою кольору англійською мовою: переклад з питань транскрипцією

Граматичні конструкції по заданій темі наводяться в таблиці.

Граматична конструкція побудови питання з назвою кольору

Відео: Кольори англійською мовою для дітей. Відео. Вимова англійських кольорів