Як правильно пишеться слово: «неважливо» або «не важливо», разом чи окремо?

Правильність написання прислівників не важливо й неважливо.

Російська мова буває досить складним. При цьому часто написання слів і сполучень не піддається ніяким правилам. У нашій мові величезна кількість винятків, які не відповідають постулатам і правил у довідниках орфографії.

Як правильно пишеться слово: «неважливо» або «не важливо»?

Спочатку варто розглянути, як утворилося це прислівник. Самим початковим прикметником є «важливий». Після додавання заперечує частинки, вийшло «поганий». Саме з цього прикметника утворилося прислівник «неважливо».

Згідно з правилами російської мови, це прислівник може писатися як разом, так і окремо. Вживання слів залежить від конкретної ситуації. Необхідно аналізувати контекст в цілому.

Як правильно пишеться слово: «неважливо» або «не важливо»?

Прислівник практично завжди пишеться разом, в тому випадку, якщо в контексті немає заперечення і протиставлення. В іншому випадку потрібно писати окремо. Нижче наведені приклади злитого вживання прислівників.

Приклади злитого написання:

Неважливо як йому вдалося домогтися такого успіху.

Моя дитина неважливо грає на скрипці.

В яких випадках «неважливо» пишеться разом?

В яких випадках «не важливо» пишеться окремо?

Існує маса випадків, коли прислівник варто писати окремо. Особливо це стосується контексту, в якому щось заперечується або є протиставлення. Також варто врахувати, що якщо в контексті маються заперечують слова ніщо, нікого, ніяк, то прислівник варто писати окремо.

Приклади роздільного написання:

Мені не важливо, що ви думаєте, а байдуже.

Нікому нічого не важливо.

Нічого в цій ситуації не важливо.

Крім того, прислівник варто писати окремо, якщо в контексті зустрічаються підсилюють частинки, такі як аж ніяк, зовсім, далеко.

Приклади роздільного написання:

Все це зовсім не важливо, так як не впливає на результат.

Це далеко не важливо.

В яких випадках «не важливо» пишеться окремо?

Це прикметник, що утворилося з «важливий» і частинки «не». У більшості випадків це прикметник пишеться разом. Виняток становлять речення з запереченням. Найчастіше пишеться разом, особливо якщо можна замінити схожими за змістом словами поганий, сумний, жахливий.

Приклади:

Якась погана книга.

Поганий вийшов проект.

Але прикметник може писатися окремо, якщо є заперечення чи протиставлення.

Приклади:

Не важливий, а зовсім дріб'язкове питання ви мені задали.

Це все не важливі, а дурні питання.

Як писати: «поганий» або «не важливий», разом чи окремо?

Дані слова і словосполучення можуть писатися разом або окремо, залежно від контексту.

ВІДЕО: Не важливо чи байдуже