IQ тест на інтелект: історія виникнення, складові, питання, результати

IQ текст допоможе визначити ваш рівень інтелекту. Пройти його ми пропонуємо в нижчеподаній статті.

Інтелектуальний рівень займає не останнє місце в житті людини. Він допомагає досягти успіху, вирішувати поставлені завдання і є одним з важливих показників при працевлаштуванні в деякі компанії. Спеціальні тести IQ, які виступають у ролі вимірювальних засобів і можуть визначити наскільки здатний мислити нестандартно людина в тій чи іншій ситуації.

З чого складається IQ тест на інтелект — історія появи

Логіка і неординарність мислення – ключові складові інтелектуальних тестів IQ. Наука про вимірювання інтелекту називається – психометрией. Дані результатів тесту зіставляються зі шкалою вимірювання для отримання підсумкового числа, позначуваного у відповідних одиницях виміру.

Для інтелекту

Пізніше з'явилася назва IQ – інтелектуального коефіцієнта введеного в науку німцем Штерном. Відмінністю стало удосконалення системи числення інтелекту – введення формули розрахунку. Інтелектуальний показник віку поділяли на фактичний вік опитуваного, а отримане число множили на сто. Підсумковий результат і буде коефіцієнтом IQ.

Тест
 • Існують різні види інтелектуальних тестів IQ, в залежності від їх призначення. Однак принцип їх побудови ідентичний: це цикл задач, рішення яких змушує людину проявити такі розумові дії, як уважність, аналіз і зіставлення, пам'ять, закономірності і логіку.
 • Людині пропонується вирішити ці завдання за певний відрізок часу і чим більше правильних відповідей, тим вище його рівень IQ.
 • Також необхідно врахувати, що існує стандартний коефіцієнт притаманний більшості людей, і щоб потрапити до числа геніїв результат відповідей повинен бути в рази вище норми. Сучасні IQ тести будуються за таким же принципом: одна або кілька шкал з заданими віковими нормами і кількісним співвідношенням вирішених завдань.

Як правильно провести IQ тестування на інтелект?

Для проведення IQ тестування підібраний ряд питань і завдань необхідно поширити серед обраної групи людей для заповнення відповідей.

Проходження
 • Пізніше, відповіді обробляються за такою системою: питання, які не отримали жодної відповіді із загальної маси опитуваних учасників – видаляються з тіста, залишаються тільки ті, які увійшли в показник відповідей.
 • Число питань отримали відповіді від більшості учасників тесту, приймається за стандарт — 100 балів. Статистика опитувань показує, що чим вище показник інтелекту — тим менша кількість людей ним володіють.
 • Показник інтелекту може показати лише відносний результат, взятий із загального опитування обраної групи. Тому його слід сприймати як умовне статистичне значення. Щоб отримати більш точні результати IQ-тесту — необхідно пройти не один тест в різних групах.

IQ тест на інтелект: питання

 1. Який із запропонованих місяців одинадцятий за рахунком? Варіанти відповіді: січень, вересень, листопад, липень. Правильний варіант – листопад.
 2. Виділіть з варіантів відмінну від решти слово: сумнівний, достовірний, самовпевнений, відданий, прихильність. Відповідь: вірний варіант — слово «сумнівний».
 3. Знайдіть варіант, який є антиподом до слова «суворий». Варіанти: м'який, грубий, серйозний, неговіркий, жорстокість. Відповідь: слово «м'який».
 4. Яке з цих слів відрізняється від інших: висловлювати, розповідати, слухати, розмовляти, кричати? Правильна відповідь: слухати.
 5. Вірним або невірним є твердження, що позначення «н.е.» — це скорочення від «нашої ери»? Відповідь: твердження є вірним.
 6. Позначте з даних варіантів слово, яке має відносне значення до слова «жувати», як наприклад: нюх відноситься до носа. Варіанти слів: язик, зуби, брудний, терпкий, аромат. Правильна відповідь: зуби (виконують жувальну функцію).

  Тестування
 7. Знайдіть протилежне значення до слова «бездоганний». Варіанти: непристойний, неординарний, ідеальний, безпринципний, напористий, винятковість. Вірна відповідь: слово «непристойний».
 8. Виберіть із запропонованих, одне значення з протилежним змістом до слова «ясний». Відповіді: неприкритий, тьмяний, чіткий, однозначний, природний, прозорість. Правильний варіант: слово «тьмяний».
 9. Яке значення мають між собою два даних слова: «стукіт», «сток». Способи відповіді: вони мають спільне між собою значення, їх значення — противолежащее, слова не належать ні до того, ні до іншого значення. Відповідь: ці слова не відносяться ні до одного з значень.
 10. В якому місяці тривалість часу доби така ж, як і у вересні? Варіанти відповіді: серпень, лютий, липень, березень, жовтень. Правильна відповідь: в березні.
 11. Земельна ділянка має параметри: 70 м – довжина і 2 м – ширина. Необхідно визначити кількість соток в цій ділянці? Правильною відповіддю буде – 14 соток.
 12. Визначте, смислове значення даних фраз між собою.
 • Чим річ дешевше – тим краще.
 • Не все якісне – повинно мати високу ціну.

Вихідні варіанти відповідей: фрази схожі, суперечливі або не належать жодному з варіантів. Правильний варіант: ці фрази схожі між собою.

IQ тест на інтелект: результати

Результати даного тесту IQ слід визначати виходячи із загальних інтелектуальних здібностей людини: кількість вірних рішень відповідає певній кількості балів у співвідношенні зі значенням рівня інтелекту.

 1. Опитуваний відповів правильно на 2 або 3 питання і має низьку кількість від 80 до 90 балів – його інтелектуальний рівень низький.
 2. У разі, коли число правильних відповідей досягло 5 або 9 – розумові здібності людини прирівнюються до середнього рівня.
 3. Для рівня вище середнього, показники правильних відповідей складають – до 10, у системі балів це – до 110.
 4. Якщо 12 або всі питання тесту мають правильну відповідь у 125 і вище балів – високий рівень інтелекту.
Перевірте результати

На основі статистичних даних, при інтелектуальному тестування було виявлено, що середнім показником 80-110 балів, має, як правило, половина опитаних. Показують відхилення нижче норми з показником до 90 балів – чверть опитаних.

Така ж кількість людей мають трохи перевищує норму показник – до 125 балів. Людям, у яких показник тестів дав результат від 80 до 110 балів – не рекомендується претендувати на керівні посади, а також зв'язувати свою діяльність зі складною, що вимагає великої розумової віддачі роботою.

Краще віддати перевагу стандартним професіями. А от тим, у кого показник нижче 70 балів складно вибрати професію: наука про вивчення інтелекту, каже – такі люди не здатні навчатися, їх мислення примітивне, у багатьох розвинених країнах людина з такими показниками вважається не військовозобов'язаним.

Відео: Швидкий тест IQ